Privatlivserklæring for Futurehome AS

Din tillid til os er afgørende for, at vores tjenester bliver så gode, som du forventer. Gode privatlivsrutiner er vigtigt for, at du kan have tillid til os.

Al behandling af personoplysninger i Futurehome er underlagt persondataloven med forskrifter og EUs "General Data Protection Regulation" (GDPR), da denne er implementeret i norsk lov ("persondataloven"). Alle vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt i henhold til loven om elektronisk kommunikation § 2-9.

Med hensyn til dit privatliv lover vi at:

 • Være åbne om, hvordan vi indsamler, bruger og gemmer dine data.
 • Bruge dine data i overensstemmelse med det formål, vi har indhentet dem til.
 • Ikke indsamle, gemme eller behandle personoplysninger i højere grad end det, vi har brug for.
 • Give mulighed for individuel tilpasning og indbygget privatlivsbeskyttelse i vores løsninger.
 • Give dig ret til at se dine personlige oplysninger og give dig mulighed for at slette og rette de af dem, som er forkerte, eller som du ikke ønsker at beholde.
 • Bruge tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og værktøjer til at beskytte dine data
 • Have vores egen privatlivsrepræsentant, som skal være med til at kontrollere, at Futurehome overholder persondataloven og denne privatlivserklæring

Denne privatlivserklæring skal give dig den information, du har krav på i henhold til persondataloven. Du vil få information om følgende:

 1. Hvilke oplysninger, vi indsamler om dig.
 2. Hvilke oplysninger, vi indhenter om dig, når du bruger vores tjenester eller besøger vores websteder.
 3. Hvordan og hvorfor vi indsamler og bruger oplysningerne.
 4. Hvordan vi varetager dine rettigheder.
 5. Hvordan Futurehome overholder kravene i persondataloven.
 6. Hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål om Futurehomes behandling af dine personlige oplysninger.

1. Hvem gælder denne privatlivserklæring for?

Denne privatlivserklæring gælder for den indhentning af personlige oplysninger, som vi foretager fra vores kunder og besøgende på vores websteder. Privatlivserklæringen gælder også for andre, som vi har et juridisk grundlag for at behandle personlige oplysninger om, for eksempel dig, der har givet samtykke til den behandling, som Futurehome foretager.

2. Hvornår behandler vi oplysninger om dig?

Futurehome behandler personlige oplysninger om dig, når:

 • Det er nødvendigt for, at vi kan levere aftalte tjenester til dig.
 • Det er nødvendigt for, at vi kan forbedre vores kundepleje, så du får bedre brugeroplevelser.
 • Det er nødvendigt for, at vi kan varetage informationssikkerheden.
 • Det er nødvendigt for, at vi kan udvikle og markedsføre vores tjenester.
 • Du har givet dit samtykke til behandling af oplysninger om dig.
 • Det er nødvendigt for, at vi kan overholde lovmæssige krav.

3. Hvordan får vi personlige oplysninger om dig?

Vi behandler personlige oplysninger, som:

 • Du registrerer hos Futurehome, når du bestiller tjenester hos os, eller når du kontakter vores kundeservice med spørgsmål.
 • Registreres regelmæssigt, når du bruger de tjenester, der leveres af Futurehome, for eksempel når der registreres bevægelse i et rum med bevægelsessensor, eller når du besøger vores websteder.
 • Vi modtager fra andre end dig, for eksempel fra tjenesteudbydere, der har et juridisk grundlag for at sende os sandsynlige eller specifikke oplysninger (for eksempel fra Folkeregisteret).
 • Valg, du foretager, når du trykker på bannere for at få information, eller hvis du har svaret på kundeundersøgelser, vi har sendt ud.

4. Hvilken slags oplysninger behandler vi?

For at vi kan levere en skræddersyet løsning til dig inden for smartere løsninger til hjemmet, har vi brug for personlige oplysninger om dig. Vi registrerer derfor oplysninger om dig såsom:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontaktadresse for indhold og tjenester, der leveres over internettet, som for eksempel Facebook, Google og Twitter.
 • Oplysninger om dit kundeforhold såsom tjeneste- og ordreoplysninger, betalingsoplysninger, kreditoplysninger, dine eventuelle samtykker og din kontakt med kundeservice.
 • Oplysninger om brugere af din husstands tjenester, for eksempel antallet af personer og navne på disse.
 • Oplysninger, der er genereret i forbindelse med, at du benytter dig af abonnementer og de øvrige tjenester, vi tilbyder, såsom brug, statistik/tidslinje og antal og type af enheder, der er i brug.
 • Oplysninger, du opgiver i din kontakt med vores kundeservice, for eksempel i forbindelse med kundeklager, opsigelse, genoptagelse af abonnement og andre oplysninger, du giver os.
 • Oplysninger, vi indhenter, når du bruger vores digitale løsninger over internettet, såsom IP-adresse, oplysninger om den browser, du bruger, dit operativsystem, data om din omtrentlige placering og hvilket websted, du kom fra.
 • Når du vælger at deltage i en af vores spørgeundersøgelser, brugerpaneler eller konkurrencer, behandler vi de oplysninger, vi modtager fra dig i denne sammenhæng.
 • Hvis du går i dialog med os via eksterne kanaler, som for eksempel sociale medier, bliver dette indhold registreret i vores systemer. Afhængigt af tjenesten kan indholdet være offentligt tilgængeligt for andre brugere af samme tjeneste.
 • Vi vil kunne sammenkoble de oplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med forskellige tjenester, i det omfang, vi har juridisk grundlag for det.

5. Hvad bruger vi specifikt dine personlige oplysninger til?

Først og fremmest bruger vi dine personlige oplysninger til at kunne administrere dit kundeforhold og levere Futurehomes tjenester til dig. Vi behandler personlige oplysninger om dig til disse specifikke formål:

 • Administration af kundeforholdet: Levering af de tjenester, du har bestilt, fakturering og kreditvurderinger, kundeservice og anden kommunikation med dig.
 • Analyse og videreudvikling af vores tjenester: Vi foretager analyser af vores kunders brug af tjenesterne for at forstå, hvilke behov vores kunder har, så vi kan videreudvikle vores tjenester og vurdere årsagen til, at kunder vælger at opsige deres tjenesteaftale med os.
 • Sikkerhed: De oplysninger, der automatisk registreres af vores måleværktøjer og tekniske logs om din brug og dit tekniske udstyr, bruges til at sikre, at tjenesterne altid fungerer og opretholder den kvalitet, de skal have. Vi prøver proaktivt at løse eventuelle tekniske problemer, før du bemærker dem, og minimerer derved risikoen for fejl og forhindrer, at nogen misbruger dit abonnement eller vores tjenester.
 • Markedsføring: Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om udsendelse af tilbud til vores eksisterende kunder. Vi sender dig ikke markedsføring, medmindre vi har et juridisk behandlingsgrundlag i henhold til persondataloven for dette og forudsat, at du ikke har frabedt dig sådanne markedsføringshenvendelser.

Det juridiske grundlag for indhentning af personoplysninger er den tjenesteaftale, som vi har indgået med dig. Dette grundlag gælder også for de oplysninger, vi har brug for, til at administrere kundeforholdet og sørge for sikkerhed i vores systemer samt til at videreudvikle vores tjenester.

Vi har sørget for, at du kan frabede dig markedsføring, ved at give mulighed for afmelding i relevante mails. Vigtig information om tjenesterne, tjenesterelaterede mails samt fakturaer og andet, der er nødvendigt for, at aftalen mellem dig som kunde og os kan fungere, vil du dog ikke kunne frabede dig.

6. Automatiseret behandling og profilering.

Vi sammenholder og analyserer kun anonymiserede data, hvor dette er nødvendigt, for at sikre kvaliteten og videreudviklingen af vores produkter og tjenester. Gennem markedsføringspartnere, som f.eks. Google AdWords, har vi også kun adgang til anonyme data.

7. Hvor længe gemmer vi personlige oplysninger om dig?

Futurehome gemmer ikke personlige oplysninger om dig længere end nødvendigt. Hvor længe vi opbevarer dine personlige oplysninger afhænger af nødvendighed og eventuelle juridiske krav til opbevaring, som f.eks. bogføringsloven og loven om elektronisk kommunikation.

De grundlæggende personlige oplysninger, vi har gemt om dig, er nødvendige for, at vi kan administrere dit kundeforhold og levere de rigtige tjenester til dig, og disse gemmes regelmæssigt, så længe vi har en løbende aftale med dig.

8. Hvem deler vi oplysningerne med?

Virksomheder, som vi har indgået en aftale om databehandling med, og som udfører opgaver på vores vegne. Andre, som du har givet dit samtykke til, at vi deler oplysninger med.
Mulige samarbejdspartnere i tilfælde af salg, køb, fusion eller anden omorganisering af virksomheden.
Kreditkontrol- og opkrævningsvirksomheder.
Offentlige myndigheders behandling af oplysninger, som Futurehome AS er forpligtet til at videregive, er uden for Futurehomes kontrol.

Som bruger af Futurehome vil du på det sted, hvor du har opsat systemet (for eksempel din families hus), kunne se statistiske data om de andre brugere af systemets aktivitet på en tidslinje. Hvis du har givet adgang til andre brugere, kan de se din aktivitet. Dette er oplysninger, der kun deles mellem brugere på stedet.

9. Salg og markedsføring

Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om udsendelse af tilbud til vores eksisterende kunder og andre. Vi sender dig ikke noget, medmindre vi har et juridisk behandlingsgrundlag i henhold til persondataloven for dette og forudsat, at du ikke har frabedt dig sådanne markedsføringshenvendelser. Vi bruger personlige oplysninger til:

 • At tilpasse kommunikation og tilbud til vores eksisterende kunder ved at sammenholde vores personlige oplysninger med andre anonymiserede oplysninger fra vores samarbejdspartnere.
 • At kommunikere med vores kunder ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os (herunder e-mail, telefonnummer og kontaktoplysninger til OTT-tjenester såsom Facebook, Twitter og Snapchat), og som vi har informeret dig om, at vi bruger til markedsføring, medmindre du har frabedt dig sådan kommunikation.
 • At udsende nyhedsbreve og andre former for direkte markedsføring, når vi har dit samtykke eller andet juridisk grundlag for dette.
 • At gennemføre markedsanalyser, kundetilfredshedsundersøgelser og lignende.

Futurehome bestræber sig på ikke at kontakte vores kunder og andre for ofte, og vi kontakter dig ikke, medmindre vi har et juridisk grundlag for det.
Hvis du køber produktet "Bliv medlem af Huseiernes Landsforbund" i Futurehomes onlinebutik, bliver Futurehome nødt til at dele dine kontaktoplysninger med "Huseiernes Landsforbund", så du kan blive medlem.

10. Hvem deler vi oplysningerne med?

Virksomheder, som vi har indgået en aftale om databehandling med, og som udfører opgaver på vores vegne. Enkelte andre tredjeparter udfører også tjenester på vores vegne og hjælper os med driften af virksomheden og levering af tjenester, for eksempel elektrikere. Hvis vi foretager kundeundersøgelser, bruger vi tredjeparter til dette. Sådanne tredjeparter får adgang til de oplysninger, der er nødvendige, til brug for de samme formål, som er beskrevet herover på vegne af os.
Andre, som du har givet dit samtykke til, at vi deler oplysninger med.
Mulige samarbejdspartnere i tilfælde af salg, køb, fusion eller anden omorganisering af virksomheden.
Kreditkontrol- og opkrævningsvirksomheder.
Vi deler personlige oplysninger med de kanaler, vi bruger til markedsføring, som for eksempel Facebook, når du har givet kontaktoplysninger til os for sådanne kanaler og vi har et juridisk grundlag for at sende markedsføring til dig via disse kanaler.
Vi indgår skriftlige aftaler (aftaler om databehandling) med tredjeparter, som vi deler oplysninger med, og stiller tydelige krav om, at de følger gældende lovgivning om privatlivsbeskyttelse, herunder kravene til informationssikkerhed. Hvis sådanne tredjeparter er etableret uden for EU, bruger vi, når det er påkrævet, EU-kommissionens standardkontrakt, som varetager privatlivsbeskyttelsen for den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesniveau.
Selvom vi har tavshedspligt i henhold til loven om elektronisk kommunikation § 2-9, har politi- og anklagemyndigheden samt visse andre offentlige myndigheder i nogle tilfælde krav på at få udleveret oplysninger om brugen af elektroniske kommunikationstjenester. I det omfang det kræves ved lov eller retlig afgørelse eller er nødvendigt for efterforskning af mulige lovovertrædelser, kan relevante oplysninger blive udleveret til offentlige myndigheder eller eventuelle andre berettigede.
Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter for, at de skal kunne hjælpe os med formål, der er vores, og aldrig for at sådanne tredjeparter skal kunne bruge dine personlige oplysninger til deres egne formål. Udover de kategorier af tredjeparter, der er nævnt her, vil vi hverken dele eller sælge dine personlige oplysninger til nogen.

11. Hvor længe behandler vi oplysninger om dig?

Vi behandler oplysningerne om dig så længe, det er nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen. Oplysningerne bliver derefter slettet, medmindre vi i henhold til loven er forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne.

12. Sådan beskytter vi oplysningerne

Personlige oplysninger skal behandles på en sådan måde, at oplysningernes integritet, fortrolighed og tilgængelighed beskyttes. Dette betyder, at Futurehome skal sørge for foranstaltninger, der beskytter mod utilsigtet og ulovlig destruktion, tab og ændringer af personlige oplysninger.
Hos Futurehome benytter vi principperne i ISO 27001 som retningslinjer for it-sikkerhedsarbejdet, og vi har interne rutiner til risikoanalyser på plads. Vi foretager regelmæssige risikoanalyser i vores it-systemer og rutiner. Dette sikrer, at vi har den nødvendige sikkerhed i forhold til den risiko, der er forbundet med vores behandling af personlige oplysninger.
I det omfang vi deler personlige oplysninger med tredjeparter, stiller vi strenge krav til dem angående informationssikkerheden.

13. Behandling af information om børn

Med børn menes i henhold til norsk lov personer under 18 år. Barnet kan give sit samtykke, hvis det er over 15 år, hvis de oplysninger, der behandles, ikke er følsomme. Hvis barnet er under 15 år, skal barnets værge give samtykke på vegne af barnet med undtagelse af behandling af oplysninger, der er knyttet til foranstaltninger eller aktiviteter, hvor barnet vurderes at være modent nok til selv, at kunne give samtykke (såkaldt samtykkekompetence.) Børn under 18 år kan altså selv give samtykke afhængigt af aktiviteten og den privatlivsrisiko, der er forbundet med samme.

14. Dine rettigheder: Adgang, rettelse og sletning

Information: Information om behandling af oplysninger om dig skal være tydelig og let tilgængelig, så du kan få god viden om, hvordan vi behandler disse oplysninger.
Adgang: Du kan få en oversigt over de oplysninger, vi behandler om dig, ved at kontakte os på personvern@futurehome.no.
Korrigering: Du kan bede om at få rettet fejl eller ufuldstændige oplysninger ved at kontakte os via vores kundeservice.
Sletning: Du kan bede om, at vi sletter oplysninger om dig:
Når du ikke længere har et kundeforhold til Futurehome eller når du trækker et samtykke tilbage, og der ikke længere er et juridisk grundlag for fortsat behandling af oplysningerne.
Begrænsning: Du kan anmode om, at vi ikke sletter oplysninger, hvis du har brug for disse oplysninger for at etablere, hævde eller forsvare retskrav.
Indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af oplysninger, vi bruger til direkte markedsføring, herunder profilering.
Automatiserede afgørelser: Hvis du har fået en afgørelse, som er baseret på en automatiseret behandling, har du ret til at bede om, at en medarbejder foretager en ny vurdering.
Du kan altid henvende dig til os eller til Datatilsynet med spørgsmål eller klager angående Futurehomes behandling af personoplysninger. Se mere om dette på www.datatilsynet.no.

15. Hvordan får du besked om ændringer i privatlivserklæringen?

Indholdet i denne privatlivserklæring kan blive ændret, og i så fald vil ændringerne blive offentliggjort på futurehome.no. Hvis vi foretager en væsentlig ændring, vil vi sende et varsel om dette til vores kunder.

16. Behandlingsansvar og privatlivsrepræsentant

Futurehome har behandlingsansvar for de oplysninger, vi indhenter om dig og vores kunder. Hvis du har spørgsmål om denne privatlivserklæring, kan du kontakte os på: personvern@futurehome.no
Privatlivsrepræsentanten skal sørge for, at Futurehome overholder persondataloven, og skal være kontaktperson og en ressource for Futurehome, vores kunder og andre, der er involveret i sager, som har at gøre med privatlivsbeskyttelse i Futurehome.

17. Cookies

Cookies og Google Analytics
Vores websted bruger cookies, så du kan udføre selvbetjening, og vi kan give dig bedre service. Futurehome AS bruger primært cookies til måling af trafik (via Google Analytics) og optimering af indhold. Vi bruger cookies for at forenkle din brug af vores websteder.
For at Futurehome AS skal kunne udvikle og forbedre vores websted, bruger vi trafikmålings- og analyseværktøjet Google Analytics, som leveres af Google, Inc. Google Analytics bruger også cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer. Dette gøres for at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne anvender webstedet.
De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (herunder din IP-adresse), sendes til Google og gemmes på virksomhedens servere. Google bruger disse oplysninger med det formål at vurdere din brug af webstedet, udarbejde rapporter til webstedets ejer om aktiviteten på webstedet og til at levere andre tjenester i forbindelse med aktiviteten på webstedet og brugen af internettet.
Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis der foreligger en juridisk forpligtelse til dette, eller hvis sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på vegne af Google. Google vil ikke sammenholde din IP-adresse med andre oplysninger, som Google måtte have i sin besiddelse. Du kan afvise brugen af cookies på din computer ved at justere de nødvendige indstillinger i din browser. Vær dog opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge webstedets fulde funktionalitet.
For at kunne gøre vores annoncering mere relevant for dem, der har vist interesse for vores tjenester, bruger vi Google Adwords Remarketing. Dette sker ved hjælp af cookies til at vise annoncer, som er baseret på brugernes tidligere besøg på webstedet. Som bruger af webstedet kan du fravælge Googles brug af cookies ved at gå til Googles annonceindstillinger. I henhold til Googles privatlivspolitik indsamles eller bruges der ikke oplysninger, som kan bruges til at identificere enkeltpersoner. Du kan frabede dig målrettede Google Display-annoncer via dette link.
Ved at bruge webstedet accepterer du, at Google behandler oplysninger om dig på den måde og til det formål, der er beskrevet herover.

18. Terminologi

Nogle vigtige begreber (i alfabetisk rækkefølge):
Anonymiserede oplysninger er oplysninger, hvor vi har fjernet alle identificerbare elementer, så det ikke længere er muligt at knytte oplysningerne til dig som enkeltperson
Behandling af personlige oplysninger er brugen af personlige oplysninger, såsom indsamling, opbevaring, ændring, sammenholdelse, videregivelse og sletning.
Den behandlingsansvarlige er Futurehome, som er ansvarlig for al behandling af personlige oplysninger i forbindelse med levering af vores tjenester.
Kunde> er enhver, der abonnerer på, køber eller bruger vores tjenester. Kunden, som Futurehome har en aftale med, skal sørge for, at eventuelle andre brugere (f.eks. familiemedlemmer) under hans/hendes abonnement er informeret om denne privatlivserklæring, før tjenesten tages i brug.
Placeringsdata> er oplysninger, der behandles, og som angiver den geografiske placering af mobiltelefonen eller andet udstyr, der bruger elektronisk kommunikationsnet eller mobilnet.
Personlige oplysninger er oplysninger, der typisk direkte eller indirekte kan knyttes til dig som enkeltperson, for eksempel navn, adresse, fødselsdato osv.
Persondataloven er den norske persondatalov med forskrifter og General Data Protection Regulation (GDPR), da denne er implementeret i den nye norske persondatalov.